ARPEK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZİLİLİK POLİTİKASI

Arpek olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, iş ilişkilerimizi yürütürken müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bunların çalışanları ve yetkilileri ve diğer tüm üçüncü kişilere ait elde ettiğimiz kişisel verileri nasıl işlediğimiz, hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgileri nasıl koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

İşbu bildirimde kullanılan tüm kavram ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuatta kendilerine atfedilen anlamı ifade edecektir. Bu Bildirimdeki “siz” ifadesi şahsınızı ifade etmektedir. Kişisel veri terimi, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. Politika’da yer alan terimlerin ve kısaltmaların ifade ettiği anlamlar EK – Kısaltmalar bölümünde yer almaktadır.

Politika’yı kabul etmemeniz halinde kişisel verilerinizi bize iletmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizi bize iletmemeyi tercih ederseniz, bazı durumlarda size hizmetlerimizi sunmamız, taleplerinizi cevaplamamız mümkün olmayacak veya hizmetlerimizin tam işlevselliğini temin edemeyeceğiz.

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin, bildiğiniz kadarıyla doğru, eksiksiz ve güncel olmalarını sağlamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun ötesinde, başka kişilerin verilerini bizimle paylaşırsanız, bu tür verileri yerel yasal gerekliliklerle uyumlu olarak toplamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu durumda söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelecek ve Şirketimiz bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır.

Arpek, Yüksek Basınçlı Döküm-HPDC- dökümhanesi, Türkiye Otomotiv Parça ve Bileşenleri Sanayicileri Sanayi Bölgesi'nin (T.O.S.B.) kalbinde, Gebze-Kocaeli'de, Atatürk Uluslararası Havalimanı'na bir saat ve Sabiha Gökçen'e (SAW) on dakika uzaklıkta yer almaktadır. ) Havaalanı.

Grup Şirketleri bünyesinde 2004 yılında kurulan Arpek, HPDC konusunda uzmanlaşmıştır.

Arpek, müşterileri için bir araştırma ve geliştirme ortağı olarak faaliyet gösteren orta ölçekli bir aile şirketi olarak, tutarlı bir yüksek kalite ve güvenilirlik seviyesinin öneminin bilincindedir.

Yalın yapılar ve verimli karar verme süreçleri, otomotiv endüstrisi için esnek bir ortak olmamıza katkıda bulunuyor.

Arpek, Türkiye'de Entegre Döküm ve Talaşlı İmalat çözümlerini kullanan ve o zamandan beri alüminyum döküm endüstrisine yön veren basınçlı döküm şirketidir. Olağanüstü İK'sı, uzmanlık alanlarındaki tüm uzmanlar, şirketin alaşımı Arpek11, araç ve yöntem mühendisliği uzmanlığı sektörde benzersizdir.

Yüksek derecede robotik otomasyona sahip son teknoloji bir tesis, karmaşık serilerin üretimini kolaylaştırır ve ayrıca HPDC parçalarının hızlı teslimatını sağlar.

Politikadaki “biz” veya “Şirket” veya “Arpek” ifadeleri, Taysad Organize Sanayi Bölgesi 2 Caddesi No:14 Çayırova / Kocaeli adresinde faaliyet gösteren Gebze Ticaret Odası Sicili’ne 15433 sicil numarası ile kayıtlı Arpek Arkan Parca Aluminyum Enjeksiyon ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Arpek” ve “Şirket”) tarafından Veri Sorumlusu olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler aşağıda açıklanmıştır:

  • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
  • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
  • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
  • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlar dışındaki veri sahiplerinin kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika oluşturulmuş ve şirket içinde uygulamaya alınmıştır. Aşağıdaki kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.

HAZIRLANIYOR.
HAZIRLANIYOR.